dilluns, 7 d’octubre de 2013

Caragols

Fa uns dies a facebook, a un grup que s'anomena formenterenc que mira de recollir paraules amb més o menys fortuna de Formentera, hi penjaren la foto d'un caragol amb la paraula: boera. Es referien al caragol que a casa coneixem per caragol bover

La cosa és que als comentaris de la pàgina hi havia una llista més llarga, amb imatges, penjada per un formenterer que volgué completar la informació que daven els qui escriuen a formenterenc. Caragols bovers, vaques, bombets o pastorets, vellarencs i jueus, aqueixes són les cinc espècies que s'anomenaren, dels quals només sabia el nom dels bovers, les vaques i els jueus. Els altres els tenia tots vistos però no en sabia el nom tot i haver-lo arribat a preguntar alguna volta puntualment. Segons he llegit, a les Pitiüses hi ha 48 espècies de caragols diferents, entre els marins i els terrestres. Així que aquestos noms no són més que un minúscul recull de tots els caragols que poden trobar-se per aquí. Així i tot sí que és ver que són els més corrents i habituals.

Així i tot hi ha que tenir present que no totes les espècies de caragol tenen un nom popular. Un exemple és el que anomenam caragolí, que és el caragol terrestre més menut que tenim per aquí i que sovent es troba a les soques d'alguns arbres, com les figueres, o inclús davall d'alguna pedra pel bosc. Generalment si l'animal en sí no és gaire característic visualment o no és útil per a l'ús humà (en el cas dels caragols el fet que siguin comestibles o no) determina que la saviesa popular els designi un nom popular o no els en designi cap. Caragol bover, bou o bouera, otala punctata
A la Mola a aquest caragol l'anomenen senzillament bou.
Vaca o vaqueta, eobania vermiculata
Són una mica més menuts que els bovers i molt comuns, més també que els bovers.
Jueu, helix aspersa 
A algunes zones fora de les Pitiüses anomenen "bover" a l'helix aspersa. Essent aquest caragol d'aquí baix un bover. Però a Formentera (i imagín que com a mínim a Eivissa també) el bover és el primer qu ehe mostrat i aquest, amb la closca que fa com una miqueta de punta i té un color fosc diferent, com més ratllat, és un jueu. 
Pastoret o bombet, rumina decollata
És característic i fàcil de reconèixer: és l'únic que té una closca així allargada i de tamany considerable.Vellarenc, theba pisana
Aquest és un caragol de dimensions més reduïdes i és habitual vore'l sobretot a l'estiu congregat en grups nombrosos de caragolets d'aqueixos tapant la tija de diverses plantes, com el fonoll, per exemple.