dimarts, 30 d’abril de 2013

Iberolíngua: llenegar


Llenegar, aqueixa paraula tan baleàrica, terme que últimament pareix estar de moda, prové del llatí *lenĭcare 
que vendria a dir "anar suaument" i que al mateix temps, això ve de lenis que vol dir suau, també en llatí. Així i tot és curiós que aquesta paraula, avui pràcticament desconeguda a la Península, sí que és coneguda pels aficionats als bolets a Catalunya. I és que la paraula, temps ha usada indistintament a les Illes Balears, Pitiüses i bona part de la Península catalanoparlant, avui en dia roman fossilitzada en el nom d'un bolet: les llenegues, Hygrophorus limacinus, que vé d'una evolució lèxica postverbal del verb llenegar, que havien fet servir segles endarrere els catalans i que per motius d'aïllament insular s'ha mantengut viu a les Illes.